Jak probíhá výroba pelet?

Dřevní pelety se stávají čím dál tím oblíbenějším palivem. Jak vlastně tento ekologicky ušlechtilý materiál pro vytápění vzniká? Projděte si s námi na proces výroby pelet krok za krokem.

Historie peletizace

Nejprve se stručně podívejme do historie. Zdrojem pro výrobu pelet je nejčastěji dřevní, okrajově i rostlinná, biomasa. S její peletizací se započalo poměrně nedávno – v 70. letech minulého století. Tehdy probíhala ropná krize a ve strojích na výrobu krmných směsí se začaly místo otrub a šrotu používat piliny.

Nápadem na slisování drobných pilin pak vznikla výhodná alternativa k drahým fosilním palivům. Vzniklá dřevní peleta totiž v energetickém srovnání směle konkurovala hnědému uhlí, což za ropné krize ocenili mnozí uživatelé. Po odeznění krize se využívání pelet snížilo, nicméně nyní opět stoupají na výsluní a výroba pelet zažívá svou renesanci.

Výroba pelet v peletizačním lisu

Dřevní pelety vznikají v peletizačním lisu, který se skládá z matrice a rolny. V matrici je zabudována řada kanálků, jejichž tvar se odvíjí od použité vstupní suroviny a požadavků na velikost a tvar pelety. Po matrici se pohybují rolny, které protlačují materiál kanálky v matrici, až dojde k vnější straně matrice, kde jej nože odřežou do hotových výlisků.

Při výrobě dřevních pelet se velkým tlakem zpracovaný suchý dřevní prach, drť nebo piliny v peletizačním lisu připraví do zpravidla do tvaru válečků o průměru 6 mm a délce v rozmezí mezi 5 mm až 30 mm. Válečky se lisují bez příměsi chemických pojiv. Ani je nepotřebují, neboť peletu drží pohromadě přírodní pojidlo lignin, který vzniká uvolněným teplem při tření, když se surovina protlačuje kanálky. Pro tvrdost materiálu se pouze přidává cca 1–2 % škrobu.

Vzniklý lignin patří k důležitým složkám výhřevnosti pelety a zároveň jí dodává charakteristický lesk. Aby však došlo ke správnému zatuhnutí ligninu, je třeba pelety ihned po odříznutí výlisků ochladit. Díky tomuto výrobnímu postupu získává peleta dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost.

Náš tip: Jaká je spotřeba pelet na topnou sezónu? Přečtěte si více o topení peletami.

Další technologie při výrobě pelet

Výroba pelet samozřejmě neprobíhá pouze v peletizačním lisu. Celý postup zahrnuje kromě lisování a chlazení také předešlé i následné úkony. Dřevní biomasa (pro výrobu vysoce kvalitních pelet se používají např. odkorněné smrkové piliny) se ve sledu propracovaných technologických kroků nejprve musí dokonale usušit v bubnové sušárně a v případě potřeby rozdrtit, pak jde do lisu a v závěru je třeba vzniklé pelety dobře separovat a skladovat.

Hotové pelety se nejčastěji skladují ve speciálním sile a při následné expedici se dodávají buďto v pytlích o váze 15 kg nebo ve velkých textilních vacích (Big Bag) s hmotností 1 tuny, případně se dopraví rovnou na místo určení a to moderní cisternou s hadicemi, které pelety „nafoukají“ přímo do sklepa či do kotelny.

Proč narůstá výroba pelet?

  • obliba pelet roste – vytápění peletami je automatizované a nenáročné na obsluhu,
  • zdokonalená distribuce pelet – lze je dodat přímo do kotelny v domě,
  • výborná výhřevnost – okolo 18 MJ/kg, což je více než mají některé druhy uhlí,
  • jde nejen o komfortní a čisté vytápění, ale také o ekologické palivo,
  • dřevní pelety jsou CO2 neutrální – při jejich spalování vzniká stejný objem CO2, který stromy spotřebovaly z atmosféry během růstu při fotosyntéze,
  • dřevní biomasa se neustále obnovuje – je tak možné snížit závislost na dovážené ropě a plynu.