Jak probíhá výroba dřevěných briket?

Moderní, vysoce univerzální a cenově dostupné palivo – dřevěné brikety poskytují při topení nebývalý komfort a čistotu. Jak se vlastně vyrábějí? Podívejte se s námi na to, co vše musí výrobce dřevěných briket splnit, aby vzniklo opravdu kvalitní palivo.

Brikety propagoval už Henry Ford

S nápadem na výrobu briket jako takových přišel jako první Ellsworth Zwoyer, a to už v roce 1897. Jeho nápad, na který získal patent, se po světě rychle rozšířil po první světové válce. S distribucí a propagací tohoto výrobku Zwoyerovi pomáhal známý podnikatel Henry Ford, k němuž se později připojil Fordův švagr E. G. Kingsford. Ten se postaral o účinný marketing a obchod.

Ford se v tomto odvětví angažoval částečně i jako vynálezce, když společně s Thomasem Edisonem vyvinuli brikety pouze z pilin a jiných odpadků z fordovské automobilky.

Při výrobě dřevěných briket je třeba vše řádně usušit

Výroba dnešních kvalitních dřevěných briket probíhá lisováním pouze čistých pilin a hoblin či štěpky z vysoce výhřevného dřeva. Tyto dřevní zbytky z pilařských provozů jsou přitom odpadním materiálem při zpracování dřeva, což je také důvod, proč můžeme velmi výhřevné dřevěné brikety sehnat na trhu za velmi příznivé ceny.

Sesbírané piliny a hobliny či štěpka projdou u výrobce dřevěných briket nejprve bubnovou sušárnou. Zde se usuší na 6–8 % vlhkosti, která je optimální pro jejich lisování. Vyšší vlhkost by způsobila uvolňování další vlhkosti uvnitř obalu a tím by docházelo k narušení celistvosti brikety.

Kvalitní výrobce dřevěných briket disponuje výkonným lisem

Usušené dřevní zbytky jsou následně slisovány. Aby byly brikety co nejvíce hutné, materiál se lisuje pod vysokým tlakem bez jakýchkoliv chemických pojidel. K výrobě kvalitních dřevěných briket se nejčastěji používá výkonný hydraulický lis RUF, dosahující tlaku až 250 baru = 250 kg/1 cm2. Tento lis vyvíjí nesrovnatelně intenzivnější tlak než mechanický lis.

Právě intenzita tlaku je významným faktorem, který má přímý vliv na hustotu a výhřevnost dřevěné brikety. Výrobce kvalitních dřevěných briket by tak měl produkovat palivo o výhřevnosti cca 18–20 MJ/kg, což je daleko nad úrovní hnědého uhlí (zhruba o 40 % více).

Výroba dřevěných briket v kostce:

  • základem jsou čisté piliny a hobliny ze dřeva s vysokou výhřevností,
  • tento materiál se usuší na 6–8 % vlhkosti v bubnové sušárně,
  • usušené piliny a hobliny se následně lisují pod vysokým tlakem a bez chemických pojiv,
  • jsou vylisovány do válců či kvádrů dlouhých až 30 cm,
  • čím intenzivnější tlak při lisování, tím hustší a výhřevnější dřevěné brikety,
  • kvalitní dřevěné brikety mají výhřevnost cca 18–20 MJ/kg.

Dobré balení je základem pro čistý provoz při topení

Dřevěné brikety se při výrobě lisují do válců či kvádrů dlouhých až 30 cm. Následně se balí do recyklovaných PE obalů, čímž se jednak zabrání pronikání atmosférické vlhkosti k palivu, jednak je zajištěna snadná a bezprašná manipulace a zcela čistý provoz při topení.  Výrobci dřevěných briket je pak zpravidla balí na paletu 1200 x 800 mm, kam postupně narovnávají balení po 10 kg. Nakonec paletu zpevní smršťovací folií, která palivo dále chrání proti vlhkosti.

Stejně jako dřevěné pelety mají dřevěné brikety nízký obsah vody a popelovin, díky čemuž nezatěžují životní prostředí. Topení dřevěnými briketami je však nejen ekologické, ale také velmi snadné a pohodlné. Jednoduše se s nimi manipuluje, neboť zpravidla jsou baleny v sáčcích po 5 kusech a dobře se skladují.

dřevěnými briketami také (na rozdíl od dřevěných pelet, které vyžadují pouze speciální kotle k tomu určené) můžete topit ve všech typech kotlů na dřevo, uhlí nebo v krbových kamnech, krbech či ohništích; vůbec nejvyšší účinnosti dosahují v kotlech na dřevoplyn.